Yesipova, O. (2019) «ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ», Освітологічний дискурс, с. 121–129. doi: 10.28925/2312-5829.2019.3-4.121129.