Karam, M. A. (2019) «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ», Освітологічний дискурс, с. 92–99. doi: 10.28925/2312-5829.2019.3-4.9299.