Korotkova, Y. (2019) «ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ПІД ЧАС БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ», Освітологічний дискурс, с. 48–60. doi: 10.28925/2312-5829.2019.3-4.4860.