Hnativ, Z. (2019) «ІНСТИТУТ УНІВЕРСИТЕТУ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ», Освітологічний дискурс, с. 35–47. doi: 10.28925/2312-5829.2019.3-4.3547.