Horban, O. (2019) «ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІДЕОІГОР: СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ», Освітологічний дискурс, с. 19–34. doi: 10.28925/2312-5829.2019.3-4.1934.