Bulvinska, O. (2019) «CУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД», Освітологічний дискурс, (1-2(24-25), с. 83–103. doi: 10.28925/2312-5829.2019.1-2.83103.