Hladkova, V. (2019) «ВІДПОВІДАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА ПОВЕДІНКА ФАХІВЦЯ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ: АКМЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ», Освітологічний дискурс, (1-2(24-25), с. 336–343. doi: 10.28925/2312-5829.2019.1-2.336343.