Horban, O., Kuprii, T. і Ovsiankina, L. (2019) «ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНСОЛІДУЮЧИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА», Освітологічний дискурс, (1-2(24-25), с. 1–21. doi: 10.28925/2312-5829.2019.1-2.121.