Palamar, S. (2018) «ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ», Освітологічний дискурс, с. 129–138. doi: 10.28925/2312-5829.2018.3-4.31675.