Beseda, N. і Vorobjov, O. (2018) «НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ», Освітологічний дискурс, с. 161–172. doi: 10.28925/2312-5829.2018.3-4.679.