Holovatenko, T. (2018) «ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ У ЛЮКСЕМБУРЗІ», Освітологічний дискурс, с. 309–320. doi: 10.28925/2312-5829.2018.3-4.1752.