«КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ОРІЄНТИР МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» (2018) Освітологічний дискурс, с. 267–278. doi: 10.28925/2312-5829.2018.1-2.77621.