Klajmon-Lech, U. (2018) «ІДЕЯ СУБ’ЄКТИВНОСТІ І ДІАЛОГУ В ОСВІТІ ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ», Освітологічний дискурс, с. 61–76. doi: 10.28925/2312-5829.2018.1-2.1694.