Koshil, O. (2018) «ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ», Освітологічний дискурс, с. 303–311. doi: 10.28925/2312-5829.2018.1-2.9146.