Hrytsak, N. (2018) «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ», Освітологічний дискурс, с. 188–199. doi: 10.28925/2312-5829.2018.1-2.198.