Kuprii, T. (2017) «ІМАГОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ‘ІНШОГО/ЧУЖОГО’ В СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ (НА МАТЕРІАЛАХ ЕМПІРИЧНОЇ РОЗВІДКИ)», Освітологічний дискурс, с. 200–212. doi: 10.28925/2312-5829.2017.3-4.2120.