Muzуka O. (2017) «ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ», Освітологічний дискурс, с. 163–172. doi: 10.28925/2312-5829.2017.3-4.16372.