Popovych, A. S. (2017) «ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ІСТОРИЗМУ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ», Освітологічний дискурс, с. 109–121. doi: 10.28925/2312-5829.2017.3-4.10921.