Bratkova, O. I. (2016) «ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАХОВІЙ ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ», Освітологічний дискурс, (1(13), с. 9–18. doi: 10.28925/2312-5829.2016.1.918.