Cherpak, Y. V. (2015) «ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ (ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)», Освітологічний дискурс, (4(12), с. 249–261. доступний у: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/316 (дата звернення: 8Грудень2021).