Muromets, V. H. (2015) «ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ», Освітологічний дискурс, (4(12), с. 149–157. доступний у: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/295 (дата звернення: 7Грудень2022).