Глазова, О. П. (2013) «Інформаційно-методичне професійно орієнтоване середовище як чинник саморозвитку педагогічних працівників у міжкурсовий період», Освітологічний дискурс, (2), с. 26–36. доступний у: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/20 (дата звернення: 2Грудень2021).