Mazur, N. P. (2014) «СФОРМОВАНІСТЬ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ», Освітологічний дискурс, (2 (6), с. 128–140. доступний у: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/123 (дата звернення: 29Листопад2022).