Dudka, Y. H. (2014) «ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ ‘ОСНОВИ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА’», Освітологічний дискурс, (2 (6), с. 41–50. доступний у: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/122 (дата звернення: 26Вересень2022).