Bielikova N. О. (2014) «ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ», Освітологічний дискурс, (2 (6), с. 13–22. доступний у: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/116 (дата звернення: 26Вересень2022).