Kohut, I. V. (2014) «ВИЗНАЧЕННЯ БАЗИСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА», Освітологічний дискурс, (2 (6), с. 63–73. доступний у: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/102 (дата звернення: 29Листопад2022).