Петрик, Лада. 2021. «МЕДІАДИДАКТИЧНИЙ СУПРОВІД ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ». Освітологічний дискурс 32 (1):112-28. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.1.8.