Batechko, Nina. 2019. «СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ». Освітологічний дискурс, Жовтень, 342-57. https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/650.