Karam, Muayyad Ahmed. 2019. «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ». Освітологічний дискурс, Жовтень, 92-99. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.3-4.9299.