Hladkova, Valentyna. 2019. «ВІДПОВІДАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА ПОВЕДІНКА ФАХІВЦЯ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ: АКМЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ». Освітологічний дискурс, вип. 1-2(24-25) (Березень):336-43. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.336343.