Palamar, Svetlana. 2018. «ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ». Освітологічний дискурс, Вересень, 129-38. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.31675.