Muzуka Olena. 2017. «ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ». Освітологічний дискурс, Грудень, 163-72. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.16372.