Bratkova, Olena I. 2016. «ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАХОВІЙ ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ». Освітологічний дискурс, вип. 1(13) (Березень):9-18. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.1.918.