Cherpak, Yurii V. 2015. «ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ (ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)». Освітологічний дискурс, вип. 4(12) (Жовтень):249-61. https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/316.