Rudenko, Yulia. 2019. «ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАХОВІЙ ЛІНГВОДИДАКТИЧНІЙ ОСВІТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ». Освітологічний дискурс, Жовтень, 130-42. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.3-4.130142.