Mazur, Natalia P. 2014. «СФОРМОВАНІСТЬ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ». Освітологічний дискурс, вип. 2 (6) (Червень):128-40. https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/123.