Dudka, Ynna H. 2014. «ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ ‘ОСНОВИ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА’». Освітологічний дискурс, вип. 2 (6) (Червень):41-50. https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/122.