Кондратець, І., & Науменко, М. (2022). Психолого-педагогічний супровід майбутніх вихователів з розвитку мовлення дітей раннього віку. Освітологічний дискурс, (3-4(38-39), 47–56. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.3411