Мельник, І. (2021). ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Освітологічний дискурс, 34(3), 46–60. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.34