Башкір, О. (2021). РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Освітологічний дискурс, 33(2), 77–90. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.2.6