Петрик, Л. . (2021). МЕДІАДИДАКТИЧНИЙ СУПРОВІД ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Освітологічний дискурс, 32(1), 112–128. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.1.8