Лашук, Н., Гречок, Л., & Кормільцина, С. (2021). ДО ПИТАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ. Освітологічний дискурс, 33(2), 91–104. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.2.7