Черненко, Н. (2021). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ЯК БАЗОВИЙ СКЛАДНИК ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ. Освітологічний дискурс, 32(1), 52–68. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.1.4