Харченко, Т. ., Удовиченко, Л. ., & Зверева, . М. . (2021). РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД. Освітологічний дискурс, 32(1), 156–179. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.1.6.11