Теряєва, Л. (2020). ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ, ФОРМ, ВИДІВ ТА ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ. Освітологічний дискурс, (2 (29), 26–39. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.2.3