Batechko, N. (2019). СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Освітологічний дискурс, 342–357. вилучено із https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/650