Turanov, Y., & Uruskyi, A. (2019). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ І РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ. Освітологічний дискурс, 240–252. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.3-4.240252