Solomakha, A. (2019). ЗАСТОСУВАННЯ СЛОВНИКОВИХ ОН-ЛАЙН ТРЕНАЖЕРІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА. Освітологічний дискурс, 143–155. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.3-4.143155