Karam, M. A. (2019). КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Освітологічний дискурс, 92–99. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.3-4.9299