Korotkova, Y. (2019). ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ПІД ЧАС БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Освітологічний дискурс, 48–60. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.3-4.4860